E.A.G.L.E.S.
Empowering and Activating the young Generation through the Learning of Employability Skills.

Tá sé mar aidhm tionscadal Iolar chun dul i ngleic leis an bhfadhb dífhostaíochta ógra ag scileanna infhostaitheachta tábhachtach lucht cuardaigh fostaíochta óg a fhorbairt i gcomhar le mothúcháin dearfach, teacht aniar síceolaíoch, dóchas agus féin-mheas. Bainfear é sin amach trí fhorbairt pacáiste oiliúna an-nuálach agus praiticiúil a bheidh úsáid ag Oibrithe Óige, a bheith oilte ag an bhfoireann EAGLES agus feidhmeoidh sé ansin mar iolraitheoirí an eolais seo. leagfar béim ar mhothúcháin dearfach agus smaointe a aistriú chuig lucht cuardaigh fostaíochta óg.