Maidir linne

Fáilte chuig láithreán gréasáin an tionscadail ar 'ΕΑGLES' - a chumhachtú agus a Activating an Giniúint óg trí Fhoghlaim Scileanna Infhostaitheachta. Is é príomhaidhm an tionscadail a neartú athléimneacht síceolaíoch na n-oibrithe óige ag soláthar dóibh acmhainní oideachais agus síceolaíochta chun dul i ngleic go héifeachtach agus go rathúil a gcuid oibre. Trí oiliúint oibrithe óige (cóistí) i gceithre thír san AE é a mheas mar iarracht luachmhar chun eolas agus scileanna trasnáisiúnta a aistriú go dtí a n-ionad oibre agus a bheith éifeachtach oiliúint lucht cuardaigh fostaíochta óg.

Is é an EAGLES tionscadal maoinithe ag an AE faoi Chlár Comhpháirtíochta Erasmus Straitéiseach. Is é an ré an tionscadail 14 mí (dáta tosaithe Tionscadal 2016/01/04, Tionscadal dáta deiridh 30/05/2017).

Is í príomhaidhm an tionscadail EAGLES chun pacáiste oiliúna nuálach agus an-phraiticiúil lena n-áirítear na prionsabail síceolaíocht dearfach chomh maith le scileanna infhostaitheachta a chothú scileanna déileáil aonair óga chomh maith lena spiorad fiontraíochta a fhorbairt.

Trí anailís dhomhain ar riachtanais náisiúnta agus athbhreithniú sonrach ar an litríocht ábhartha thionscadail agus ar thionscnaimh atá ann faoi láthair roimhe i leibhéal náisiúnta agus Eorpach, EAGLES bheidh, a aithint ar an mbearna atá ann faoi láthair i dtíortha an AE agus beidh, clár oiliúna praiticiúil nua don óige a fhorbairt oibrithe.