Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 10:43

Δελτίο Τύπου Μάρτιος 2017

Το πρόγραμμα EAGLES χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+ Στρατηγικές Συνεργασίες» στον τομέα της νεότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2016, θα διαρκέσει 14 μήνες και υλοποιείται σε τέσσερις χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία).Στην κοινοπραξία συμμετέχουν 5 οργανισμοί, με ειδίκευση στο αντικείμενο: η GrantXpert Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. (Συντονιστής), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Ε.Π.Ε., το ICEPE –Εκπαιδευτικό και Ψυχολογικό Ινστιτούτο για το Παιδί στην Ιρλανδία, το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και το CESIE (Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Κινήτρων) στην Ιταλία. Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία δημιουργήθηκε βάσει μακροχρόνιας εμπειρίας στα θέματα της Θετικής Ψυχολογίας, της…
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 10:06

Final Newsletter

The final Newsletter was prepared and sent via MailChimp in order to inform the partners regarding the achievement of the EAGLES activities. Implementation of Activities of the project: April 2016: The Kick-off meeting was held on the 8th of April, 2016 at GrantXpert’s Offices in Nicosia, Cyprus. All members of the consortium attended the meeting in which all relevant information regarding upcoming activities, intellectual outputs, multiplier events, the role and responsibilities of each partner in each output was discussed. May 2016 - June 2016: Current State of the Art. A comprehensive literature search led to the identification of most relevant…
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 09:42

EAGLES Pilot Testing

The pilot testing phase was implemented during January 2017 – March 2017. The developed training The Eagles Teams in Cyprus, Italy, Greece and Ireland have completed all Training Sessions with the most collaborative and enthusiastic Youth Trainers in all countries. The training was successfully delivered in 5 different sessions where all participating members provided their constructive feedback and their active collaboration in conducting the training materials. The EAGLES programme is funded by the European Commission under the ERASMUS+ program Strategic Partnerships in the field of youth. it aims to tackle the youth unemployment problem by developing important employability skills to…
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 10:02

EAGLES_Press Release

Information about Implemented and Upcoming Activities: May 2016 - June 2016: Current State of the Art. A comprehensive literature search led to the identification of most relevant projects and statistical data on a national and European level. All partners contributed to the development of evidence based Report. July 2016 - August 2016: The National Needs’ Analysis Report. Questionnaires were distributed in each participating countries to 160 employers and to 80 unemployed young people in total. The questionnaires examined the existing situation in partner’s countries and the level of knowledge, know-how and skills of young people. Based on the questionnaires the…
Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 13:39

Το Project

The EAGLES is an EU-funded project under the Erasmus+ Strategic Partnerships Programme. The duration of the project is 14 months (Project start date: 01/04/2016, Project end date: 30/05/2017). Το EAGLES είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + στρατηγικών συνεργασιών. Η διάρκεια του έργου είναι 14 μήνες (ημερομηνία έναρξης του έργου: 01.04.2016, ημερομηνία λήξης: 30/05/2017). Ο απώτερος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ψυχολογική ανθεκτικότητα των νέων εργαζομένων με την παροχή εκπαιδευτικών και ψυχολογικών πόρων, ώστε να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά και να εκτελούν την εργασία τους με επιτυχία. Η εκπαίδευση των youth workers (coaches)…
Σελίδα 2 από 2